آسوشیتدپرس: روحانی صحبت های ترامپ را شعار خواند

آسوشیتدپرس: روحانی صحبت های ترامپ را شعار خواند

آسوشیتدپرس: روحانی صحبت های ترامپ را شعار خواند