ابراهیم‌زاده: نمی‌توانم به زور بگویم من را اخراج کن

ابراهیم‌زاده: نمی‌توانم به زور بگویم من را اخراج کن
مدافع تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز گفت: نمی‌توانم به زور به داور بگویم من دو کارته هستم و من را اخراج کن.

ابراهیم‌زاده: نمی‌توانم به زور بگویم من را اخراج کن