اقامه نماز بر پیکر شهدای انفجار «حله»

اقامه نماز بر پیکر شهدای انفجار «حله»
نماینده ولی فقیه در خوزستان بر پیکر شهدای انفجار تروریستی حله نماز اقامه کرد.

اقامه نماز بر پیکر شهدای انفجار «حله»