ایران و کره جنوبی پایانه کشتی می سازند

ایران و کره جنوبی پایانه کشتی می سازند
شرکت کشتی سازی «دوو» کره جنوبی اعلام کرد که توافقی را با ایران برای ساخت پایانه کشتی سازی امضا کرده است.

ایران و کره جنوبی پایانه کشتی می سازند