تراز تجاری در دولت یازدهم مثبت شد

تراز تجاری در دولت یازدهم مثبت شد
ارزیابی آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران درباره مبادلات با 15 کشور همسایه در دوره 94- 1384 نشان می دهد در این سال ها ارزش صادرات 136 میلیارد و 692 میلیون دلار و واردات 180 میلیارد و 812 میلیون دلار بوده است.

تراز تجاری در دولت یازدهم مثبت شد