ترکیب اینتر – لاتزیو

ترکیب اینتر – لاتزیو
در چارچوب بازی‌های جام حذفی ایتالیا، اینتر به مصاف لاتزیو خواهد رفت.

ترکیب اینتر – لاتزیو