تصاویری: بازیگر زن بولیوی در سوریه

تصاویری: بازیگر زن بولیوی در سوریه
کارلا اورتیز هنرپیشه بولیوی در سوریه به ساخت یک فیلم مستند می پردازد.

تصاویری: بازیگر زن بولیوی در سوریه