تصاویر : خروج هواپیما از باند در هند

تصاویر : خروج هواپیما از باند در هند
خروج یک هواپیمای مسافربری از باند پرواز در هنگام بلند شدن در فرودگاه گوآی هند ۱۲ زخمی بر جای گذاشت.

تصاویر : خروج هواپیما از باند در هند