تصاویر : طوفان وارداح در هند

تصاویر : طوفان وارداح در هند
وقوع طوفان گرمسیری وارداح در شهر چنای و دیگر مناطق جنوبی هند شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت و موجب آسیب دیدن اموال عمومی شد.

تصاویر : طوفان وارداح در هند