ریزش معدن در هند کشته داد

ریزش معدن در هند کشته داد
ریزش معدن در شرق هند جان هفت کارگر را گرفت و در این حادثه تعداد دیگری نیز داخل معدن محبوس شده‌اند.

ریزش معدن در هند کشته داد