سیاستمدار اصولگرا که مدرن می اندیشد

سیاستمدار اصولگرا که مدرن می اندیشد
اتاق جلساتش دوباره شلوغ شده است؛ شبیه همه ادواری که در هنگامه انتخابات نگاه‌ها به او دوخته می‌شود. او همیشه در قامت شیخوخیت بوده چه آن زمان که در نیمه دهه 80 به عیان وارد معادلات و شکل‌دهی به تحولات می‌شد، چه حالا که دلگیر از برخی اتفاقات دوران ترجیح می‌دهد به روشی دیگر در سیاست تاثیرگذار باشد.

سیاستمدار اصولگرا که مدرن می اندیشد