عمیق ترین دریاچه دنیا

عمیق ترین دریاچه دنیا
دریاچه زمردی بایکال در روسیه، دریاچه بایکال با عمق 1642 متری عمیق ترین دریاچه در جهان است و زمانیکه یخ می زند یکی از جذاب ترین صحنه های ‏طبیعی را دارد.

عمیق ترین دریاچه دنیا