فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوخت

فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوخت
آتش سوزی در یک فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی در محله نازی آباد، با حضور به موقع آتش نشانان مهار شد.

فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوخت