فیلم/ تظاهرات مسلمانان آمریکا علیه عربستان با شعار «سعودی همان داعش است»

فیلم/ تظاهرات مسلمانان آمریکا علیه عربستان با شعار «سعودی همان داعش است»
مسلمانان در واشنگتن در اعتراض به اشغالگری آل سعود تظاهراتی برگزار کردند که در آن شعار می دادند: سعودی و داعش یکی هستند؛ فقط در اسم متفاوتند. تصاویری از این اعتراض خیابانی را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم/ تظاهرات مسلمانان آمریکا علیه عربستان با شعار «سعودی همان داعش است»