فیلم: نبرد سنگین ارتش سوریه با تروریست های تکفیری

فیلم: نبرد سنگین ارتش سوریه با تروریست های تکفیری
نظامیان مبارزسوری همچنان به هدف قرار دادن تروریست های تکفیری ادامه می دهند. نظامیان ارتش سوریه همچنان به هدف قرار دادن عناصر تکفیری در استان «دیرالزور» و حومه آن ادامه می‌دهند.   دانلود کنید

فیلم: نبرد سنگین ارتش سوریه با تروریست های تکفیری