قرارداد ایران و ایرباس نهایی شد

قرارداد ایران و ایرباس نهایی شد
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قرارداد خرید 100 فروند هواپیمای مسافری با شرکت ایرباس نهایی شده است و این شرکت تا سال 2017 هفت یا هشت فروند هواپیما تحویل ایران ایر می دهد.

قرارداد ایران و ایرباس نهایی شد