نعمت زاده: لوازم خانگی داخلی گران نشده

نعمت زاده: لوازم خانگی داخلی گران نشده
باوجود افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی و تایید این موضوع از سوی اتحادیه‌های تولید و فروش، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت را برای لوازم خانگی داخلی منتفی دانست و گرانی لوازم خانگی خارجی را نیز متاثر از کالاهای قاچاق عنوان کرد.

نعمت زاده: لوازم خانگی داخلی گران نشده