نماینده پوتین: آمریکا با تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه منزوی‌تر می‌شود

نماینده پوتین: آمریکا با تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه منزوی‌تر می‌شود

نماینده پوتین: آمریکا با تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه منزوی‌تر می‌شود