واکنش اینستاگرامی ظریف به حادثه تروریستی تهران

واکنش اینستاگرامی ظریف به حادثه تروریستی تهران
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامی خود بار دیگر به حادثه تروریستی امروز در تهران واکنش نشان داد.  

واکنش اینستاگرامی ظریف به حادثه تروریستی تهران