واکنش وزارت نفت به داستان سرایی تخیلی درباره دیدار با دلالان اسلحه و نفت

واکنش وزارت نفت به داستان سرایی تخیلی درباره دیدار با دلالان اسلحه و نفت
وزارت نفت اعلام کرد: در ماه‌های اخیر جریانی به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده سعی دارد با ایجاد فضاسازی‌های کاذب و دروغین فساد بابک زنجانی را به حاشیه برده و حتی او را تطهیر کند.

واکنش وزارت نفت به داستان سرایی تخیلی درباره دیدار با دلالان اسلحه و نفت