وضعیت بارش ها در استان‌ های کشور

وضعیت بارش ها در استان‌ های کشور
در مناطق شمال غرب و قسمت هایی از غرب کشور و سواحل غربی دریای خزر و به تدریج دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی، شاهد ورزش باد و بارش های برف و باران خواهیم بود. مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی روند بارش باران و برف در استان‌های مختلف…

وضعیت بارش ها در استان‌ های کشور