چرا برداشت دلواپسان از ویدیوی قدیمی سخنان وندی شرمن اشتباه است؟ / آیا مخالفان ظریف و تیم هسته ای از اساس نگاهی به پیوست دوم برجام انداخته اند؟

چرا برداشت دلواپسان از ویدیوی قدیمی سخنان وندی شرمن اشتباه است؟ / آیا مخالفان ظریف و تیم هسته ای از اساس نگاهی به پیوست دوم برجام انداخته اند؟
اخیرا کلیپ کوتاهی که از یک سخنرانی نه چندان جدید خانم وندی شرمن بریده شده است، در فضای مجازی دست به دست می شود و ادعا می شود که خانم شرمن می گوید مذاکره کنندگان ایرانی را گول زدیم و آنها چون معنای کلمه lift را نمی دانستند، تصورکردند این کلمه به معنای خاتمه تحریمها است، در حالی که معنای آن تعلیق است!

چرا برداشت دلواپسان از ویدیوی قدیمی سخنان وندی شرمن اشتباه است؟ / آیا مخالفان ظریف و تیم هسته ای از اساس نگاهی به پیوست دوم برجام انداخته اند؟