چرا «ظریف» یک ظرفیت استراتژیک است؟ / ذوق زدگی دلواپسان داخلی از طرح تمدید تحریم ها و بازی در زمین افراطیون در واشنگتن

چرا «ظریف» یک ظرفیت استراتژیک است؟ / ذوق زدگی دلواپسان داخلی از طرح تمدید تحریم ها و بازی در زمین افراطیون در واشنگتن
عده ای این روزها به بهانه اقدام خلاف برجام کنگره آمریکا که هنوز معلوم نیست چه سرانجامی یافته و جمهوری اسلامی ایران چه واکنشی نشان خواهد داد، دانسته یا نادانسته در زمینی بازی می کنند که افراطیون جنگ طلب در واشنگتن و تل آویو طراحی کرده اند.

چرا «ظریف» یک ظرفیت استراتژیک است؟ / ذوق زدگی دلواپسان داخلی از طرح تمدید تحریم ها و بازی در زمین افراطیون در واشنگتن