چهره واقعی و بدون گریم المیرا دهقانی!

چهره واقعی و بدون گریم المیرا دهقانی!
المیرا دهقانی بازیگر کشورمان که در سریال هشت و نیم دقیقه با چهره و گریمی متفاوت حضور دارد. عکس المیرا دهقانی بازیگر نقش مریم, مادر احسان در سریال هشت و نیم دقیقه را مشاهده می کنید. المیرا دهقانی بازیگر تئاتر و تلویزیون است، اولین سریالی که المیرا دهقانی در آن…

چهره واقعی و بدون گریم المیرا دهقانی!