یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها

یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها
حسین محمد پورزرندی در روزنامه فرصت امروز نوشت: با نزدیك شدن به ماه های پایانی سال جاری انتظارها برای اجرای مرحله نهایی سیاست یكسان سازی نرخ ارز بیشتر شده است و مسئولان دولت و بانك مركزی هم طی هفته های گذشته بیش از قبل در این باره سخن گفته اند.

یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها