بیانیه رسمی اینتر در مورد انتخاب سرمربی

بیانیه رسمی اینتر در مورد انتخاب سرمربیباشگاه اینتر دقایقی پیش با انتشار بیانیه ای در رابطه با شرایط انتخاب سرمربی خود توضیح داد. بیانیه رسمی اینتر در مورد انتخاب سرمربی دانلود بیتالک