فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوخت

فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوختآتش سوزی در یک فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی در محله نازی آباد، با حضور به موقع آتش نشانان مهار شد. فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوخت