آغاز دوباره تمرینات صبا از فردا

آغاز دوباره تمرینات صبا از فرداتیم فوتبال صبای قم تمرینات خود را از فردا (شنبه) آغاز خواهد کرد. آغاز دوباره تمرینات صبا از فردا