ظریف: برجام قابل مذاکره نیست / توافق «بهتر» خیال خام آمریکاست

ظریف: برجام قابل مذاکره نیست / توافق «بهتر» خیال خام آمریکاستوزیر امور خارجه کشورمان، با تاکید بر این که برجام قابل مذاکره مجدد نیست، گفت : وقت آن است که آمریکا از آسمان و ریسمان […]

شرمن : پاره کردن برجام بدترین کار برای آمریکاست

شرمن : پاره کردن برجام بدترین کار برای آمریکاست شرمن : پاره کردن برجام بدترین کار برای آمریکاست

گزارش واشنگتن پست از علاقه رو به رشد امریکایی ها برای سفر به ایران / باوجود فرمان ترامپ، ایران همچنان در لیست داغ ترین و جذاب ترین تورهای گردشگری آمریکاست

گزارش واشنگتن پست از علاقه رو به رشد امریکایی ها برای سفر به ایران / باوجود فرمان ترامپ، ایران همچنان در لیست داغ ترین و جذاب ترین تورهای گردشگری آمریکاستدر ماه های اخیر ایران مقصد […]