قیمت آپارتمان در منطقه صادقیه

قیمت آپارتمان در منطقه صادقیهدر این بخش قیمت تقریبی اپارتمان های منطقه صادقیه تهران را مشاهده می کنید. در اینمنطقه برای خرید یک اپارتمان ۵۰ متری باید چیزیدر حدود ۲۷۵ میلیون تومان هزینه کرد. برای […]