مقام سابق آژانس: بزرگترین خطر برای برجام وارد کردن اتهامات دروغین و سندسازی است

مقام سابق آژانس: بزرگترین خطر برای برجام وارد کردن اتهامات دروغین و سندسازی است مقام سابق آژانس: بزرگترین خطر برای برجام وارد کردن اتهامات دروغین و سندسازی است

آژانس بار دیگر تایید کرد: ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است

آژانس بار دیگر تایید کرد: ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده استاین سومین گزارش آژانس از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ژانویه گذشته درباره برنامه جامع اقدام مشترک […]

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی: ایران به تعهداتش پایبند است

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی: ایران به تعهداتش پایبند است گزارش جدید آژانس انرژی اتمی: ایران به تعهداتش پایبند است دانلود ایمو برای گوشی