ابراهیم‌زاده: نمی‌توانم به زور بگویم من را اخراج کن

ابراهیم‌زاده: نمی‌توانم به زور بگویم من را اخراج کنمدافع تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز گفت: نمی‌توانم به زور به داور بگویم من دو کارته هستم و من را اخراج کن. ابراهیم‌زاده: نمی‌توانم به زور بگویم […]