روس اتم: ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت ادامه دارد

روس اتم: ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت ادامه دارد روس اتم: ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت ادامه دارد

واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر از مدار خارج شد

واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر از مدار خارج شدمعاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی گفت: واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ساعت 18 روز یکشنبه – سوم بهمن- پس از ده ماه تولید مداوم ، برای تعویض […]