احتمال تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه

احتمال تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیهرئیس جمهور ترکیه در سخنانی به اتحادیه اروپا هشدار داد که آنکارا احتمالا وضعیت فوق العاده را به مدت ۳ ماه دیگر تمدید خواهد کرد. احتمال تمدید وضعیت فوق […]