نیوزویک: ادامه بحران قطر از توانایی آمریکا برای مبارزه با داعش می کاهد

نیوزویک: ادامه بحران قطر از توانایی آمریکا برای مبارزه با داعش می کاهد نیوزویک: ادامه بحران قطر از توانایی آمریکا برای مبارزه با داعش می کاهد

ادامه سرما تا پایان هفته در بیشتر استان ها/ هوای تهران منفی 6درجه می شود

ادامه سرما تا پایان هفته در بیشتر استان ها/ هوای تهران منفی 6درجه می شود ادامه سرما تا پایان هفته در بیشتر استان ها/ هوای تهران منفی 6درجه می شود