آیت‌الله موسوی اردبیلی در بیمارستان بستری شد/ حال عمومی او مساعد نیست

آیت‌الله موسوی اردبیلی در بیمارستان بستری شد/ حال عمومی او مساعد نیست آیت‌الله موسوی اردبیلی در بیمارستان بستری شد/ حال عمومی او مساعد نیست