آیا اردوغان واقعا مرزهای ترکیه با کردستان عراق را بسته است؟

آیا اردوغان واقعا مرزهای ترکیه با کردستان عراق را بسته است؟اقلیم کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی با حکومت حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی استواری دارد […]

آیا برنامه مهران مدیری با سیاست تلفیق شده است؟

آیا برنامه مهران مدیری با سیاست تلفیق شده است؟ آیا برنامه با سیاست تلفیق شده است؟  در اساس خنده دار و ارائه شکواییه هاي تلخ علیه مسئولین سابقه دیرینه دارد و در تمام آثارش به […]

چرا بریدن با کاغذ دردناک است؟

چرا بریدن با کاغذ دردناک است؟ چرا بریدن با کاغذ دردناک است؟

دومین عکس جنجالی عباس جدیدی با مرحوم پورحیدری/ آیا این واقعی است؟

دومین عکس جنجالی عباس جدیدی با مرحوم پورحیدری/ آیا این واقعی است؟هنوز تب داغ عکس عباس جدیدی و مرحوم پور حیدری سرد نشده است که عکسی دیگر از عباس جدیدی در حال دست به دست […]