رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود

رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود

ترزا می: استعفا نمی‌کنم

ترزا می: استعفا نمی‌کنم ترزا می: استعفا نمی‌کنم

سخنگوی کاخ سفید استعفا داد

سخنگوی کاخ سفید استعفا داد سخنگوی کاخ سفید استعفا داد

سرپرست باشگاه پرسپولیس استعفا کرد

سرپرست باشگاه پرسپولیس استعفا کرد سرپرست باشگاه پرسپولیس استعفا کرد

دولت فرانسه استعفا کرد

دولت فرانسه استعفا کرد دولت فرانسه استعفا کرد

رسول خطیبی استعفا کرد

رسول خطیبی استعفا کردرسول خطیبی بعد از شکست تیمش برابر پرسپولیس از سمتش به صورت شفاهی کناره‌گیری کرد. رسول خطیبی استعفا کرد

دولت کویت استعفا کرد

دولت کویت استعفا کرددولت کویت استعفای خود را تقدیم امیر کشور کرد. دولت کویت استعفا کرد

دولت بلغارستان استعفا کرد

دولت بلغارستان استعفا کرد دولت بلغارستان استعفا کرد دانلود برنامه ایمو

سخنگوی وزارت ارشاد استعفا داد

سخنگوی وزارت ارشاد استعفا داد سخنگوی وزارت ارشاد استعفا داد دانلود بیتالک