سیاستمدار اصولگرا که مدرن می اندیشد

سیاستمدار اصولگرا که مدرن می اندیشداتاق جلساتش دوباره شلوغ شده است؛ شبیه همه ادواری که در هنگامه انتخابات نگاه‌ها به او دوخته می‌شود. او همیشه در قامت شیخوخیت بوده چه آن زمان که در نیمه […]