اعلام آمادگی جیمی کارتر برای مذاکره با پیونگ یانگ

اعلام آمادگی جیمی کارتر برای مذاکره با پیونگ یانگ اعلام آمادگی جیمی کارتر برای مذاکره با پیونگ یانگ

اعلام کاندیداتوری غرویان برای انتخابات ریاست جمهوری

اعلام کاندیداتوری غرویان برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری غرویان برای انتخابات ریاست جمهوری

اعلام آمادگی مخالفان سوری برای مذاکره زیر نظر پوتین

اعلام آمادگی مخالفان سوری برای مذاکره زیر نظر پوتین اعلام آمادگی مخالفان سوری برای مذاکره زیر نظر پوتین