اعلام فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

اعلام فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

اعلام آمادگی اردوغان برای حمایت از گزینه نظامی علیه دمشق

اعلام آمادگی اردوغان برای حمایت از گزینه نظامی علیه دمشق اعلام آمادگی اردوغان برای حمایت از گزینه نظامی علیه دمشق