اعلام آمادگی جیمی کارتر برای مذاکره با پیونگ یانگ

اعلام آمادگی جیمی کارتر برای مذاکره با پیونگ یانگ اعلام آمادگی جیمی کارتر برای مذاکره با پیونگ یانگ