افزایش مفقودی‌های سیل کشور به ۶ نفر/ امدادرسانی در خراسان رضوی و گلستان همچنان ادامه دارد

افزایش مفقودی‌های سیل کشور به ۶ نفر/ امدادرسانی در خراسان رضوی و گلستان همچنان ادامه دارد افزایش مفقودی‌های سیل کشور به ۶ نفر/ امدادرسانی در خراسان رضوی و گلستان همچنان ادامه دارد

سازمان هواشناسی: افزایش دمای هوا در کشور روند طبیعی دارد

سازمان هواشناسی: افزایش دمای هوا در کشور روند طبیعی دارد سازمان هواشناسی: افزایش دمای هوا در کشور روند طبیعی دارد