گزارش انتخاباتی وزیر کشور به مجلس: حضور حداکثری مردم به نفع نظام شد

گزارش انتخاباتی وزیر کشور به مجلس: حضور حداکثری مردم به نفع نظام شدعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در مجلس به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر […]

رییس ستاد انتخاباتی حمید بقایی مشخص شد

رییس ستاد انتخاباتی حمید بقایی مشخص شد رییس ستاد انتخاباتی حمید بقایی مشخص شد