انتقاد دبیرکل موتلفه از حضور موگرینی در مراسم تحلیف روحانی / عکس‌های سلفی نمایندگان حقیرانه بود

انتقاد دبیرکل موتلفه از حضور موگرینی در مراسم تحلیف روحانی / عکس‌های سلفی نمایندگان حقیرانه بود انتقاد دبیرکل موتلفه از حضور موگرینی در مراسم تحلیف روحانی / عکس‌های سلفی نمایندگان حقیرانه بود

انتقاد موسوی لاری از عملکردصداوسیما/ناطق نوری می گفت حمایت صداوسیما ازمن یکی ازعوامل شکستم بود

انتقاد موسوی لاری از عملکردصداوسیما/ناطق نوری می گفت حمایت صداوسیما ازمن یکی ازعوامل شکستم بود انتقاد موسوی لاری از عملکردصداوسیما/ناطق نوری می گفت حمایت صداوسیما ازمن یکی ازعوامل شکستم بود