قیمت حامل‌های انرژی در سال 96 افزایش نمی‌یابد

قیمت حامل‌های انرژی در سال 96 افزایش نمی‌یابدسخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ گفت: با مصوبه این کمیسیون، قیمت حامل های انرژی در سال ۹۶ هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۵ نخواهند داشت. قیمت حامل‌های انرژی […]