رهبر انقلاب: اساتید دانشگاه‌ها نقش خود را در بالندگی دانشگاه و حراست از ارزش‌های انقلاب پیدا کنند/ روز قدس روز مبارزه با یک نظام سیاسی ظالمانه و استکباری است

رهبر انقلاب: اساتید دانشگاه‌ها نقش خود را در بالندگی دانشگاه و حراست از ارزش‌های انقلاب پیدا کنند/ روز قدس روز مبارزه با یک نظام سیاسی ظالمانه و استکباری است رهبر انقلاب: اساتید دانشگاه‌ها نقش خود […]

فیلم/ رهبر انقلاب: مناظره ها قدرت انتخاب مردم را بالا برد/ این از نظر جمهوری اسلامی چیز مطلوبی است

فیلم/ رهبر انقلاب: مناظره ها قدرت انتخاب مردم را بالا برد/ این از نظر جمهوری اسلامی چیز مطلوبی است فیلم/ رهبر انقلاب: مناظره ها قدرت انتخاب مردم را بالا برد/ این از نظر جمهوری اسلامی […]

فیلم/رهبر انقلاب: اهانت به بزرگان اهل سنت، کار شیعه انگلیسی است/بودجه این تلویزیون ها از خزانه داری انگلیس است

فیلم/رهبر انقلاب: اهانت به بزرگان اهل سنت، کار شیعه انگلیسی است/بودجه این تلویزیون ها از خزانه داری انگلیس است فیلم/رهبر انقلاب: اهانت به بزرگان اهل سنت، کار شیعه انگلیسی است/بودجه این تلویزیون ها از خزانه […]