نکاتی که باید از خلط گلو بدانید

  نکاتی که باید از خلط گلو بدانید مخاط همچنین دارای پروتئین ها و آنتی بادی های خاصی است که با میکروب ها مبارزه می کند یک آبریزش بینی یا بینی پر شده باعث درد می شود، […]