اگر برجام لغو شود…

اگر برجام لغو شود… اگر برجام لغو شود…

اگر می خواهید حقوق نجومی را ابزار انتخاباتی کنید که تا شب انتخابات نهضت ادامه دارد / نگرانم که چرا دروغ می گویید و اخلاق را زیر پا می گذارید / بعد از سال ها کنسرتی برگزار می شود و این همه برای آن مشکل ایجاد می کنند / حرف عجیب و غریبی است که می گویند منشور حقوق بشر، انتخاباتی است / سخت گیری ها برای شبکه های اجتماعی باید کاهش پیدا کند / دعوایی بین وزرا نیست، اگر اختلافی باشد حتما دخالت می کنم / اکر برجام نبود نمی توانستیم 200 هواپیما بخریم / این قرارداد یعنی اعتماد دنیا به ایران و برجام

اگر می خواهید حقوق نجومی را ابزار انتخاباتی کنید که تا شب انتخابات نهضت ادامه دارد / نگرانم که چرا دروغ می گویید و اخلاق را زیر پا می گذارید / بعد از سال ها […]