گام بلند ایران و روسیه در بازار نفت

گام بلند ایران و روسیه در بازار نفت گام بلند ایران و روسیه در بازار نفت

رقابت تنگاتنگ ایران و عربستان در بازار هند

رقابت تنگاتنگ ایران و عربستان در بازار هندرسانه ها به نقل از خبرگزاری رویترز اعلام کردند که میزان صادرات نفت ایران به هند در ماه اکتبر (ماه گذشته میلادی) نسبت به مدت مشابه در سال […]